Om Litteraturhus Lund


Litteraturhus Lund är en ideell förening som bildades i september 2011 av en grupp författare, bosatta och verksamma i Lund. Föreningens syfte är att verka för att Lund – en av Sveriges mest författar- och förlagstäta städer – får ett litteraturhus, likt de som redan finns i Europa och i våra nordiska grannländer. På senare år har även Göteborg och Växjö fått litteraturhus. Södra Sverige saknar ett litterärt centrum och vi menar att universitetsstaden  Lund vore ett perfekt säte för en sådan verksamhet. I maj 2012 fick Litteraturhus Lund bidrag av Lunds kommun för att göra en förstudie av litteraturhusidén, vilket resulterade i tre Litteraturhusdagar på Domkyrkoforum, med föredrag, författarbesök och seminarier för att förankra idén hos lundaborna. Vi bjöd också in representanter från nordiska och tyska litteraturhus för att berätta om sina erfarenheter och möta politiker och allmänhet. Sedan hösten 2013 har föreningen, parallellt med sin lobbyverksamhet för själva husidén, drivit och genomfört litterära och läsfrämjande projekt. Bland annat har vi haft tematiserade bokcirklar på Gleerups bokhandel, ledda av författare och litteraturvetare, och arrangerat en nordisk litteraturfestival på Lunds konsthall i samarbete med litteraturhus i Danmark, Norge och Tyskland (Nordisk triss 2013). Sedan september 2015 arrangerar vi Novellfesten, en årligt återkommande novellfestival, som nu gått av stapeln för tredje gången, i samarbete med Lunds konsthall, biografen Kino och Lunds stadsbibliotek.


 

Litteraturhus Lund:

Styrelse: Oline Stig, ordf

Bengt Westrin, kassör

Niklas Schiöler, ledamot

Åsa Foster, ledamot

Therése Granwald, ledamot

Boel Gerell, ledamot

Sophie Holgersson, ledamot

Harald Leander, ledamot

Teresa Tönsiberg, ledamot


Program kommer inom kort.