Hedlandet - en förstudie


Förstudie internationellt residensboende

Hedlandet – tid och plats för berättelser


Revingeheden är en unik plats, ett landskap som bjuder på en storslagen skönhet och möjlighet till avskildhet och tid för skapande. Litteraturhus Lund har för avsikt att utveckla en internationell verksamhet genom att erbjuda en mindre lägenhet eller hus placerat i anslutning till Revingeheden, till residens för personer som verkar som författare och dramatiker. Litteraturhus Lund söker därför bidrag för att genomföra en förstudie under 2018. Förstudien syftar till att göra en omfattande omvärldsanalys och nätverksbyggande för och generera ett väl underbyggt vidare genomförande och uppstart av ett  internationellt residiensboendeprogram  under 2019. Idag finns ett förslag till lämplig plats för residensboendet, en kringbyggd fyrlängad gård mellan Veberöd och Harlösa (Stigsåkra). Det är en naturskön plats, cirka en mil öster om Lund, men med tanke på det avskilda läget undersöker vi också andra möjliga platser för residensboendet. Avsikten är att strategiskt och långsiktigt planera, förbereda för en residensverksamhet med internationella författare, dramatiker och librettister. Ett framtida samarbete med Lunds kommande fristadsförfattare kan också tänkas. Verksamheten ska kännetecknas av genrebredd, öppenhet, nyfikenhet och utveckling med det fria ordet som ledstjärna.

   Med start 2018 påbörjas förstudien med inriktning på att skapa relevanta relationer med organisationer och personer för vidare samverkan, finansiering och nätverkande. Under förstudien kommer fokus vara att förbereda en bostad för residensboendet samt att etablera stabila och framåtsyftande samverkanspartner. Vi kommer också att arbeta för att skapa olika nätverk både lokalt, nationellt och internationellt. Det lokala samarbetet med till exempel ARNA i Harlösa och Kulturföreningen Tolvan i Torna Hällestad är extra viktigt för att skapa ett konstnärligt sammanhang för de kommande stipendiaterna.Vidare kommer ett omfattande arbete vara att arbeta fram underlag, projektbeskrivning, budget- och finansiering samt ansökningar av bidrag samt annan finansiering.


Kontakt:

Sophie Holgersson, projektledare 0709-831634 / info@litteraturhuslund.seProgram kommer inom kort.