Aktuellt

 

 

VÅREN 2018

 

 

Novellfest 2018

Förberedelserna inför årets Novellfest, den fjärde i ordningen, är i full gång. Datum är 22 - 23 september och som förut kommer Novellfesten att befinna sig på Lunds konsthall under lördagen. Några progampunkter är;

- "I döda novellisters sällskap"

- Shared reaading

- Nordiska noveller

Så fort programmet är spikat kommer det att publiceras här!

 

Förstudie - residesboende

”Hedlandet – tid och plats för berättelser” är ett internationellt residens för personer som är verksamma som författare, dramatiker och översättare. Verksamheten kommer att bli en del av Litteraturhus Lund permanenta verksamhet. En förstudie har påbörjats och mer information kommer!

 

Diktaphon

Under våren kommer det att bli poetiska tematräffar där skådespelare läser poesi. En publik verksamhet med poesin i fokus. Vem, vad, tid och plats kommer även det med!

 

På återseende!

 

Litteraturhus Lunds styrelse