Aktuellt

 

 

FEBRUARI 2018

 

 

Novellfest 2018

Förberdelserna inför årets Novellfest, den fjärde i ordningen, är i full gång. Så fort programmet är spikat kommer det att publiceras här!

 

Förstudie - residesboende

”Hedlandet – tid och plats för berättelser” är ett internationellt residens för personer som är verksamma inom kultur, kopplade till ord och text. Verksamheten är tänkt att bli en en del av Litteraturhus Lund permanenta verksamhet. En förstudie har påbörjats och mer information kommer!

 

Diktafon

Under våren kommer det att bli poetiska tematräffar där skådespelare läser poesi. En publik verksamhet med poesin i fokus. Vem, vad, tid och plats kommer även det med!

 

På återseende!

 

Litteraturhus Lunds styrelse